เสียงสมาทานทิพย์ ศูนย์พลังจิตจักรวาล สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ การช่วยเหลือในการส่งพลังแห่งการเยียวยาทางกายและทางจิต การเดินพลังและการส่งพลังด้วยพลังจิตในระดับจิตวิญญาณชั้นสูง การฝึกสมาธิในระดับจิตวิญญาณ การฝึกสมาธิเพื่อเข้าสู่ความว่างอย่างรวดเร็วโดยใช้ ไฮ’ สปีดของจักรวาล การเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ณ ศูนย์พลังจิตจักรวาล ศูนย์แห่งการเรียนรู้ และ พัฒนาจิตวิญญาณ การพัฒนาจิตวิญญาณ กลุ่มเสียงสมาทานทิพย์ อาจารย์แม่สมาทานทิพย์ และศิษย์ผู้สืบทอดการเช็คกรรม

พลังจิตจักรวาล เอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาล

พลังจิตจักรวาล เอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาล

จะมีใครสนใจและรู้ได้อย่างลึกซึ้งว่า... สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในระบบเอกภพนั้นมาจากไหน ใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งเหล่านั้น

ดิฉันสมาทานทิพย์ ขอกล่าวว่า... “ผู้สร้างคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นสายธารแห่งการกำเนิดจิตวิญญาณ ถึงแม้จะอยู่ในรูปกายมนุษย์และสัตว์

จิตวิญญาณแบ่งภาคมาจากจิตจักรวาล จิตจักรวาลนี่แหละทรงเป็นผู้สร้างทุกๆ สรรพสิ่ง

ดิฉันสมาทานทิพย์ เรียกจุดเริ่มต้นแห่งการอุบัติขึ้นของทุกๆ สรรพสิ่งคือ “พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ” เพราะดิฉันเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ พระบิดาคือจิตจักรวาลเป็นจุดเริ่มต้นในการอุบัติขึ้นของทุกๆ สรรพสิ่ง และในขณะเดียวกันก็คือจุดสิ้นสุดของทุกๆสรรพสิ่ง เป็นศูนย์รวมของทุกๆ สรรพสิ่ง สามารถกำหนดกฎแห่งความสมดุลของทุกสรรพสิ่ง ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธได้ นั่นคือสัจธรรมของมนุษย์โลก

“จิตวิญญาณ” เป็นผู้ให้โอกาส เป็นองค์ความรู้อันสูงส่ง เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลที่มีพลังอำนาจสูงสุดอยู่ในตัวเอง มีพลังที่สมดุลในตัวเอง มีความสำนึกในตัวเองนั่นคือ “แก่นแท้”

“เราคือมนุษย์จิตจักวาล” มีการแบ่งภาคเข้าสู่การเป็นจิตวิญญาณเพื่อข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ เราควรรู้ว่าตัวเราที่แท้จริงเกิดจากอะไรในภาคแรกของพลังงาน

ดิฉันสมาทานทิพย์ ได้รับการสื่อสารจากพลังงานในรูปแบบต่างๆ ตอนดิฉันอายุ 18 ปีของกายที่มีกายเนื้อ ดิฉันจึงต้องการสื่อสารกับมนุษย์โลกว่า... “จิตจักรวาลก็คือเรา” แต่อยู่ในภาคของจิตวิญญาณซึ่งแบ่งภาคออกมา เรามีตัวตนที่แท้จริงทางพลังงานเรียกว่า... แก่นแท้ เรามีปัญญาตั้งแต่ก่อนมาเกิดเข้าสู่การเป็นมนุษย์โลก ถ้าเราเข้าใจก็จะอยู่ในโลกแห่งการเป็นมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย เพราะเราเข้าใจการเป็นมนุษย์ พลังงานทั้งหมดที่มาเพื่อปรับความสมดุลในแต่ละดวงดาว เราคือมนุษย์โลก เราอยู่ในดาวเคราะห์โลก จงมองดูโลกของเราว่าเป็นเช่นไร? เพราะใคร? ดิฉันสมาทานทิพย์ขอตอบว่า... เพราะมนุษย์โลก

สมาทานทิพย์ สานุวิตร์
ผู้บันทึก

นับจากปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2577

นับจากปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2577

เหลือเวลาอีก 20 ปี เท่านั้นที่โลกของเราจะถึงกาลอวสานอีกครั้งหนึ่ง ถ้าพวกเราชาวมนุษย์โลกยังสร้างพลังงานขยะเกิดขึ้นในโลกของเรา (ดาวเคราะห์โลก)

ดิฉันสมาทานทิพย์ ได้บันทึกข้อความนี้จากจิตส่วนลึกของดิฉัน โดยการสื่อสารจาก องค์บิดาแห่งจักรวาล ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 01.49 น.

9 ล้านโกฎิจักรวาล กำลังจะมาเหลื่อมซ้อน ให้ชาวโลกตั้งมั่นในระดับคลื่นแห่งจิต ปี พ.ศ. 2577 จะเกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วมครั้งใหญ่ ถึงกาลอวสานครั้งหนึ่งของซีกโลกตะวันตก กลุ่มดาวเคราะห์ ดาวเนปจุนจะมีกำลังสูง ทุกๆ สภาวะเกิดการแตกดับของกลุ่มดวงดาวบริวาลหลายดวง นั่นบ่งบอกถึงจักรวาลกลุ่มอื่นมีกำลังเกินพิกัดด้วยแรงเหวี่ยงไม่สม่ำเสมอ

ดังนั้นมนุษย์โลกทุกคนจะต้องปรับคลื่นความถึ่แห่งจิต โดยการยกระดับจิตวิญญาณเพื่อดึงแกนหมุนของตัวพลังให้เท่ากัน ก่อนที่จะถึงปี พ.ศ. 2577 มนุษย์โลกจะต้องสร้างกลไกในระดับคลื่นความถี่แห่งจิต เพื่อยกระดับจิตวิญญาณให้สูงส่ง เกิดพลังรักเมตตาต่อทุกๆ สรรพสิ่งในดาวดวงนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพเกาะกลุ่มให้เป็นแนวเฉียง ใช้ระบบกลไกคลื่นแม่เหล็กแห่งจิตที่มีกำลังสูง 1 พันพิกัดขึ้นไปให้ถึง 6 หมื่นพิกัด ส่งกระแสพลังงานรักเมตตาอันไร้ขอบเขต โดยการลำเลียงให้ถึงจุดศูนย์กลางแห่งจิตภายใน โน้มพลังคลื่นความถี่แห่งจิตที่บริสุทธิ์เข้าหากัน ให้เร็วเหมือนแสงพุ่งตรงไปยังกลุ่มจักรวาลเหล่านั้นให้ได้ แล้วโลก (คือ ดาวเคราะห์โลก) จะปลอดภัยในบางส่วน

นี่คือหน้าที่ของมนุษย์โลกทุกคน ที่จะต้องสร้างพลังรักและสามัคคี
เพื่อทำให้เกิดพลังงานรักตั้งอยู่ในความเมตตาอย่างต่อเนื่อง

สื่อสารจากกลุ่มบิดา - มารดาจักรวาล

มนุษย์โลก คือ ตัวแทนแห่งโลก

สมาทานทิพย์ สานุวิตร์
ผู้บันทึก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

เสียงสมาทานทิพย์ ศูนย์พลังจิตจักรวาล

เสียงสมาทานทิพย์ ศูนย์พลังจิตจักรวาล

เสียงสมาทานทิพย์ เป็นกระแสเสียงที่มาจากพลังชั้นสูง อยู่ในระบบแห่งการรู้แจ้งในกระแสแห่งจิต ที่สามารถปรับโครงสร้างจากมิติทางพลังงานมาเป็นมิติทางกายภาพ เพราะฉะนั้นเสียงนี้จึงเป็นเสียงในภาคของความเป็น “มนุษย์” ซึ่งได้จัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ในทุกๆ เรื่องจากทั้งสองมิติ คือ มิติพลังงาน และ มิติทางกายภาพ ซึ่งเป็นการดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง โดยใช้กระแสเสียง บอกกล่าว และลงมือในการฉุดช่วย คือการเป็น ผู้ให้

ศูนย์พลังจิตจักรวาล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นด้วย ความรัก ความเมตตา ซึ่งเป็นพลังชีวิตที่เข้มแข็งด้วยจิตวิญญาณทางด้านคุณธรรม เป็นพลังรักที่มีพลังความเมตตาที่เหลื่อมซ้อนในตัว พร้อมที่จะให้อภัยในจิตวิญญาณเสมอ โดยใช้แนวทาง พุทธศาสตร์บวกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณให้เข้าใจในเรื่องของ “พลังกรรม” เสียก่อน และเรียนรู้ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนได้รู้ว่ามีพลังที่เหนือจิตสำนึกที่สามารถเอามาพัฒนาช่วยกายหยาบของเราได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม - เสียงสมาทานทิพย์ / ศูนย์พลังจิตจักรวาล

บทความพุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทางจิต

บทความพุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทางจิต

ในยุคที่บุตรหลานของท่านไม่ยอมฟังหรือเรียนรู้ในเรื่องธรรมะและไม่เข้าใจในหลักของธรรมะในยุคต้นๆ เหตุก็เพราะคำศัพท์ที่ใช้พูดหรืออธิบายนั้นยังทำความเข้าใจได้ยากสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน จึงทำให้บุตรหลานของท่านขาดความอดทนที่จะเรียนรู้ในหลักของธรรมะไปในที่สุด ดังนั้นเพื่อให้การชี้แนะสามารถพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้ ดังนั้นสถานแห่งนี้จึงใช้แนวทาง พุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ในการอบรมชี้แนะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม - คลิก!

เสียงสมาทานทิพย์ เช็คกรรมโดยญาณสัมผัส

อาจารย์แม่สมาทานทิพย์ และศิษย์ผู้สืบทอดการเช็คกรรม

ถ้าท่านถึงเวลาแล้ว และเคยได้ร่วมบุญกับเรามาในอดีตชาติ เราคือ.. เสียงสมาทานทิพย์ จะเป็นผู้เปิดแสงสว่างให้กับท่าน ถ้าท่านเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นว่ามีจริง เราเป็นเพียงผู้สื่อสารและผู้ชี้แนะเท่านั้น ท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่าน ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว ในโลกแห่งความเป็นจริงที่สัตว์โลกอย่างพวกเราต้องมีกรรมกันอยู่แล้วทุกคน จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้น เมื่อเราชี้แนะแล้วท่านยังกระทำอีกท่านก็ได้รับเอง เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกรรมกับพวกท่าน เราเป็นเพียงอีกผู้หนึ่งเท่านั้นที่เข้าใจในเรื่องของการดำรงชีวิตของสัตว์โลกทั้ง 6 ภูมิ ถึงต้องมาชี้แนะบอกกล่าวเป็นกระแสเสียงจากจิตของเรา คือ เสียงสมาทานทิพย์

หากท่านมีปัญหาที่แก้ไม่ตก อาจเป็นเพราะปัญหาที่เกิดจากแรงกรรม เราคือ เสียงสมาทานทิพย์ เช็คกรรมโดยญาณสัมผัส ยินดีให้คำชี้แนะแก่ทุกๆ ท่าน ให้ได้เข้าใจถึงแนวทางในการดับพลังงานกรรมอย่างถูกต้อง ท่านใดที่มีความประสงค์สามารถสอบถามรายละเอียดและนัดเวลาล่วงหน้าได้ที่.. เสียงสมาทานทิพย์ เช็คกรรมโดยญาณสัมผัส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์

มูลนิธิเสียงสมาทานทิพย์ หรือ Siang Samathanthip Foundation เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีการทำงานร่วมกับเยาวชน ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระดับจิตทำให้เกิดสันติแห่งสันติภาพ โดยการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นการการจุดประกายให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ได้เข้าถึงระดับจิตสำนึกที่แท้จริง อีกทั้งยังได้จัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการผลิตและการเผยแพร่เอกสารรวมถึงสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักธรรมตามธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในการยกระดับจิตวิญญาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!